Gwyddonwyr cemeg yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth

Tarwch olwg ar ein proffiliau gyrfa newydd a gweld sut maen nhw’n gwneud gwahaniaeth yn ein byd

 • Ian is smiling at the camera with a tree in the background.

  Athro cyswllt ac arweinydd menter, partneriaethau ac arloesedd

  2022-09-05T15:23:00+01:00

  Mae ymchwil Ian yn helpu i liniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ac wedi arwain at gynhyrchu haenau ar adeiladau sy’n cynhyrchu ynni.

 • Side view of Andrew Hallett smiling with a green background.

  Uwch Wyddonydd Ymchwil a Datblygu, STG Aerospace

  2022-09-01T10:34:00+01:00

  Mae Andrew yn datblygu marciau ar gyfer allanfeydd argyfwng awyrennau, i helpu i gadw teithwyr yn ddiogel. 

 • Dr Geertje Van Keulen is smiling in a laboratory filled with equipment and items, including petri dishes and pipettes.

  Athro Cyswllt, Prifysgol Abertawe

  2022-09-01T10:33:00+01:00

  Mae Geertje yn addysgu myfyrwyr prifysgol ac yn arwain y gwaith o ddatblygu deunyddiau sydd wedi’u creu o facteria.

 • Gemma smiling at the camera.

  Rheolwr Datblygu Prosesau a Chynnyrch

  2022-09-01T10:29:00+01:00

  Mae Gemma yn rheoli’r gwaith o gynhyrchu dur wedi’i araenu â thun a chromiwm o ansawdd uchel ar gyfer eitemau bob dydd sydd i’w cael mewn ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

 • Emma Withers in a laboratory smiling.

  Gwyddonydd pridd

  2022-08-26T08:30:00+01:00

  Mae Emma yn ymchwilio i’r cysylltiad rhwng newid yn yr hinsawdd a mwy o allyriadau nwyon tŷ gwydr o’r pridd.

 • Jill is sitting on some rocks, wearing sunglasses and smiling. There are hills in the background.

  Person cymhwysol, fferylliaeth

  2022-08-26T08:21:00+01:00

  Mae Jill yn sicrhau bod y meddyginiaethau y mae ei chwmnïau cleient yn eu darparu i’r cyhoedd yn cydymffurfio â safonau ansawdd a diogelwch a’u bod yn addas i’r diben.

 • Emma is standing in an outdoor office with equipment inside.

  Swyddog rheoli llygredd, Cyngor Abertawe

  2022-08-26T08:20:00+01:00

  Mae Emma yn gwarchod ein hiechyd a’r amgylchedd drwy fonitro lefelau llygryddion amgylcheddol yn y tir, yr aer a’r dŵr. Mae hi’n gosod yr amodau ar brosesau diwydiannol er mwyn lleihau faint o lygryddion sy’n cael eu rhyddhau.

 • Tom is inside a cave wearing a protective helmet.

  Uwch Guradur

  2022-08-26T08:20:00+01:00

  Mae Tom yn canfod y dirgelwch y tu ôl i greigiau a mwynau Cymru. 

 • Stephen and his son, Michael, are giving the thumbs up at the camera. Both are wearing London Marathon finisher T-shirts and medals.

  Cyfarwyddwr SIW Consultancy a Coalpit Welsh Cakes

  2022-08-26T08:20:00+01:00

  Mae Stephen yn cefnogi llawer o fusnesau i ddod yn gynaliadwy drwy ddefnyddio deunyddiau organig ar gyfer trin dŵr gwastraff. 

 • Jamie smiling with rocks and a stream in the background.

  Arbenigwr prosesau amgylcheddol, Tata Steel

  2022-08-18T14:49:00+01:00

  Mae Jamie yn gwella prosesau gwneud dur er mwyn lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd.