Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i ystyried hylifau a nwyon, ac ymarfer cymryd mesuriadau cywir

This resource is also available in English and Irish

Mae’r arbrawf hwn yn canolbwyntio ar nwy carbon deuocsid yn ffisian drwy hylifau. Yn gyntaf, gwyliwch y fideo sy’n dangos yr arddangosiad ‘lamp lafa’, yna dysgwch sut gallwch ymchwilio i faint o garbon deuocsid sydd mewn diodydd pop gyda’ch dysgwyr.

Amcanion dysgu

  • Dangos dealltwriaeth o solidau, hylifau a nwyon.
  • Deall bod gan nwyon fàs.

Sgiliau ymholi:

  • Cymryd mesuriadau cywir.
  • Defnyddio sgiliau mathemateg mewn gwyddoniaeth.

Gwyliwch y fideo

Mae’r fideo isod yn dangos sut mae cynnal yr arddangosiad ‘lamp lafa’.

Source: Royal Society of Chemistry

Make a lava lamp to explore mixing liquids and more concepts in primary science.

Llwytho’r deunyddiau ategol i lawr

Ewch ati i osod a chynnal yr ymchwiliad gyda’ch dosbarth gan ddefnyddio’r nodiadau i athrawon a’r sleidiau dosbarth, sy’n cynnwys rhestr lawn o offer, dull, geiriau allweddol a diffiniadau, cwestiynau i ddysgwyr, cwestiynau cyffredin a mwy.

Nodiadau i athrawon

PDF | Dogfen Word mae modd ei golygu

Sleidiau dosbarth

PDF | Dogfen PowerPoint mae modd ei golygu

LLWYTHO’R CYFAN I LAWR

Beth sydd angen i’r dysgwyr ei wybod gyntaf?

Dylai’r dysgwyr fod yn gwybod yn barod fod tri chyflwr mater: solidau, hylifau a nwyon. Dylent fod â dealltwriaeth sylfaenol o briodweddau pob un o’r cyflyrau mater.

Rhestr offer

Dylai pob grŵp o ddysgwyr feddu ar y canlynol:

  • Clorian electronig
  • Potel 500 ml o ddiod pop
  • Jwg mesur (sy’n dal o leiaf 500 ml)
  • Llwyau, gwellt yfed neu rywbeth arall i droi’r diodydd

Adnoddau ychwanegol

 

Downloads