Bain triail as an iniúchadh seo chun na foghlaimeoirí a chur ag labhairt faoi dhlús agus mais an tsiúcra a thuaslagtar sna deochanna is fearr leo

This resource is in Irish and is also available in English and Welsh

Dírítear sa turgnamh seo ar mhais an tsiúcra a thuaslagtar i ndeochanna súilíneacha agus ar an tionchar a bhíonn aige sin ar chumas cannaí dí snámh ar uisce. Breathnaigh ar dtús ar an bhfíseán ina dtaispeántar an siúcra trom (‘Heavy Sugar’), ansin foghlaim faoin gcaoi ar féidir le do chuid foghlaimeoirí mais an tsiúcra sna deochanna súilíneacha is fearr leo a fhiosrú.

Cuspóirí foghlama

 • A aithint go snámhann nithe ar leibhéil dhifriúla, ag brath ar a mais/a ndlús.
 • A bheith ar an eolas gurb í an mhais an tomhas ar mhéid an ábhair óna ndéantar ní agus go dtomhaistear i ngraim í.
 • A thuiscint gur tomhas é an dlús ar an méid maise i dtoirt faoi leith.
 • Ról an tsiúcra sa tsláinte a thuiscint.

Scileanna taighde:

 • Iniúchadh a thuar, breathnú air agus meastóireacht a dhéanamh air, agus cúiseanna a thabhairt d’aon mhíniú.

Breathnaigh ar an bhfíseán

Léirítear san fhíseán thíos an chaoi le tabhairt faoin taispeántas ar an siúcra trom.

Source: Royal Society of Chemistry

Investigate the amount of sugar in a soft drink by comparing its weight with a diet drink.

An t‑ábhar tacaíochta a íoslódáil

Socraigh agus reáchtáil an t‑iniúchadh le do rang, bunaithe ar na nótaí don mhúinteoir agus na sleamhnáin don seomra ranga, ina dtugtar liosta trealaimh iomlán, an modh, na focail agus na sainmhínithe is tábhachtaí, ceisteanna do na foghlaimeoirí, ceisteanna coitianta, agus neart eile.

Nótaí don mhúinteoir

PDF | Cáipéis Word ineagarthóireachta

Sleamhnáin don seomra ranga

PDF | Cáipéis PowerPoint ineagarthóireachta

ÍOSLÓDÁIL GACH RUD

Céard a chaithfidh a bheith ar eolas ag na foghlaimeoirí ar dtús?

Ba cheart go dtuigfeadh na foghlaimeoirí go snámhann nithe nó go dtéann siad faoi leacht ag brath ar a ndlús (an méid maise ábhair atá i dtoirt ar leith) agus ag brath ar an bhfuil sé sin níos lú ná an leacht timpeall air (snámhfaidh sé) nó níos mó ná an leacht timpeall air (rachaidh sé síos faoin leacht).

Ba cheart go mbeadh cur amach acu ar staideanna ábhar – bunairíonna solad, leachtanna agus gás.

Liosta trealaimh

 • Canna cóla ‘diet’
 • Canna cóla (an branda céanna leis an gceann ‘diet’ más féidir)
 • Cupán plaisteach trédhearcach
 • Taespúnóg
 • Siúcra gránaithe (garbh)
 • Meá (roghnach)
 • Umar a bhfuil uisce in dhá thrian de
 • Cineálacha eile deochanna boga

Acmhainní breise