Rhowch gwis i’ch myfyrwyr ar eu cymwyseddau mathemateg

Mae’r Starters for ten hyn yn rhoi sylw i’r pynciau canlynol:

  • aildrefnu hafaliadau
  • BODMAS (trefn gweithrediadau)
  • calcwlws maint (pennu unedau)
  • mynegi rhifau mawr a bach
  • ffigurau ystyrlon, lleoedd degol a thalgrynnu
  • trosi unedau – hyd, màs, amser a chyfaint,
  • molau a masau
  • molau a chrynodiadau.

Starters for 10: Sgiliau Pontio (16–18)