Profwch allu eich myfyrwyr i drin a defnyddio hafaliadau cemegol

Dyma’r pynciau sy’n cael sylw yn y Starters for ten hyn: cydbwyso hafaliadau, llunio fformiwlâu ïonig, ac ysgrifennu hafaliadau o destun.

 

Starters for 10: Sgiliau Pontio (16–18)