Mae’r bennod hon yn ein cyfres Starters for ten yn rhoi sylw i’r canlynol: cymwyseddau cemeg, cymwyseddau mathemateg, a chymwyseddau ymarferol.

Defnyddiwch y detholiad hwn o gwisiau byr ar ddechrau gwersi cemeg i helpu i wreiddio’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pontio i gyrsiau lefel uwch. 

Starters for 10: Sgiliau Pontio (16–18)