Adnoddau addysgu cemeg Cymraeg

Adnoddau a deunyddiau i’ch cefnogi i addysgu cemeg i fyfyrwyr ysgol cynradd ac uwchradd. Gan gynnwys arbrofion a strategaethau ymarferol ar gyfer addysgu.

Colored inorganic salts in test tubes

Sut mae ysgrifennu fformiwlâu ar gyfer cyfansoddion anfetel

Gweithgaredd gwers ar ysgrifennu fformiwlâu ar gyfer cyfansoddion anfetel gyda thaflen i fyfyrwyr 

Aerial photo of brown polluted water entering the ocean

Arbed dŵr a llygredd yn y cylch dŵr | 7–9 oed

Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch dŵr a’r cylch dŵr â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn awgrymu gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth ynghylch llygredd yn y cylch dŵr, sut mae dŵr yn cael ei lanhau a sut gallwn ni ddefnyddio llai ohono.

Photo of red autumn berries on a bush

Tymhorau a thywydd annisgwyl | 4–7 oed

Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch newidiadau tymhorol â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn cynnig gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig ag arsylwi newidiadau tymhorol a’r tywydd.

Photo of the inside of a mobile phone

Pydredd a deunyddiau mewn ffonau symudol | 9–11 oed

Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch deunyddiau â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn cynnig gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig â deunyddiau mewn ffonau symudol a sut mae gwahanol ddeunyddiau’n pydru.

 • Photo of a selection of different household plastics

  Ailgylchu a thoddi plastigau | 7–9 oed

  Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch deunyddiau â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn cynnig gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig â didoli plastigau i’w hailgylchu a thoddi plastig i greu rhywbeth newydd.

 • Photo of a young girl putting a plastic bottle into a household bin

  Deunyddiau, ailgylchu a sbwriel | 4–7 oed

  Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch deunyddiau â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn cynnig gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig ag ailgylchu a faint o sbwriel a gynhyrchir yn eich ysgol.

 • Photo of a polar bear scratching their neck with one paw

  Diogelu anifeiliaid a’u cynefinoedd | 7–9 oed

  Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch cynefinoedd â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn cynnig gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig â diogelu cynefinoedd yr orang-wtang a’r arth wen.

 • Photo of who bees collecting pollen from a purple flower

  Bioamrywiaeth a chynefinoedd | 4–7 oed

  Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch cynefinoedd â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn cynnig gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig â chynyddu bioamrywiaeth a diogelu cynefinoedd morol.

 • Photo of a man checking an electricity meter on his phone

  Cynhyrchu a defnyddio trydan | 9–11 oed

  Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch trydan â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn cynnig gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig â ffynonellau cynaliadwy o drydan a monitro faint o drydan rydyn ni’n ei ddefnyddio.

 • Photo of a circuit using three potatoes to light a bulb

  Trydan a batris | 7–9 oed

  Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch trydan â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn cynnig gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig â batris a cheir trydan.

 • Photo of a traditional cooking stove that burns wood under a cooking pot

  Llygryddion a gynhyrchir gan newidiadau cemegol | 9–11 oed

  Cysylltwch eich darpariaeth addysgu ar gyfer y cwricwlwm ynghylch newidiadau cemegol â chyd-destunau cynaliadwyedd diddorol. Mae’r we pynciau hon yn cynnig gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig â diraddiad plastig a choginio glân.

 • Photo of two electric cars plugged into a charging station

  Cyd-destunau cynaliadwyedd ar gyfer gwyddoniaeth gynradd

  Cyfle i ddarganfod sut i addysgu pynciau gwyddoniaeth ar gyfer y cwricwlwm drwy ddefnyddio cyd-destunau cynaliadwyedd. Mae ein gweoedd pynciau yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n datblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd a gwyddoniaeth.

 • An illustration of a compass with the Welsh flag in the centre

  Pam rydw i’n caru’r Cwricwlwm i Gymru 2022

  Dysgwch pam mae un athrawes yn croesawu’r daith i wireddu’r cwricwlwm newydd yng Nghymru

 • Photo of a balloon stretched over the rim of a bottle

  Priodweddau nwyon, pwysedd aer a chwpanau gludiog

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i edrych ar effaith gwres ar nwyon, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • Photo of honey running off a honey dipper back into the jar

  Gludedd a rasio hylifau

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i gael dysgwyr i siarad am briodweddau gwahanol hylifau, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • Photo of bicarbonate of soda, a teaspoon and a purple plastic glove

  Ymchwiliadau gwyddoniaeth cynradd

  Arbrofion syml a chyffrous i ennyn diddordeb dysgwyr mewn pynciau allweddol ym maes gwyddoniaeth cynradd, sy’n cynnwys sleidiau dosbarth, nodiadau dysgu ac arddangosiadau fideo.

 • Photo of scrunched up newspaper balanced on a ruler

  Pwysedd aer, nwyon a’r botel sy’n gollwng

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad syml hwn i ystyried effeithiau pwysedd aer, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo

 • Photo of orange fizzy drink in a glass jug with a wooden ruler

  Hylifau, nwyon a’r lamp lafa

  Ymchwiliwch i hylifau a nwyon, ynghyd ag ymarfer cymryd mesuriadau cywir, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • Photo of salt on a spoon, held above a glass of water

  Rhewi a’r arbrawf rhew rhyfeddol

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i ystyried sut mae deunyddiau yn newid wrth rewi, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • Photo of a glass of cola with ice in. Next to the glass is seven teaspoons with sugar on.

  Ymdoddi, dwysedd a diodydd llawn siwgr

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i gael dysgwyr i edrych ar faint o siwgr sydd wedi’i doddi yn eu hoff ddiodydd, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • Photo of a jam jar, teaspoon, vinegar bottle and purple plastic glove

  Newidiadau na fyddai modd eu dadwneud a’r llaw frawychus

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i gael dysgwyr i feddwl am adeg pryd mae adwaith anghildroadwy yn cynhyrchu nwy. Mae’n cynnwys nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • Photo of seven lit tea lights in a glass bowl

  Newidiadau na fyddai modd eu dadwneud a’r diffoddydd tân

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i ystyried beth mae deunyddiau ei angen i losgi, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • Photo of equipment for the biscuit bashing investigation

  Priodweddau solidau a bwrw bisgedi

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i edrych ar briodweddau solidau gronynnog, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • photo of a blue bath bomb surrounded by blue and pink bubbles

  Newidiadau ffisiog na fyddai modd eu dadwneud a bomiau bath

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn sy’n ystyried adweithiau anghildroadwy, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • Photo of a glass with water in it, turned upside down with a piece of cardboard covering the bottom.

  Pwysedd aer a’r botel gwrthddisgyrchiant

  Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn sy’n ystyried pwysedd aer a disgyrchiant, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

 • Chemistry in curriculum for Wales image

  Cemeg yn y Cwricwlwm i Gymru – cynllunio cefnogaeth

  Canllawiau, gan gynnwys templed sgiliau ac enghraifft gwaith, i gefnogi athrawon gyda threfnu’r cwricwlwm a chynnydd ym Maes Dysgu ac Arbenigedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Cwricwlwm i Gymru, cam cynnydd 4.

 • AEArtboard 4AE

  Starters for 10 – cymwyseddau ymarferol sylfaenol (16–18)

  Mae’r Starters for ten hyn yn rhoi sylw i sgiliau ymarferol sylfaenol fel cyfarpar labordy, cofnodi canlyniadau, a llunio graffiau gwasgariad.

 • AEArtboard 3AE

  Starters for 10 – cymwyseddau mathemateg sylfaenol (16–18)

  Defnyddiwch y Starters for ten hyn i brofi dealltwriaeth eich myfyrwyr o gymwyseddau mathemateg sylfaenol gan gynnwys aildrefnu hafaliadau, ffigurau ystyrlon a throsi unedau.

 • AEArtboard 1AE

  Starters for 10: Sgiliau Pontio (16–18)

  Mae’r bennod bwysig hon yn ein cyfres Starters for ten yn rhoi sylw i’r canlynol: cymwyseddau cemeg, cymwyseddau mathemateg, a chymwyseddau ymarferol. Bydd yn helpu i wreiddio’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pontio i gyrsiau lefel uwch.

 • AEArtboard 2AE

  Starters for 10 – cymwyseddau cemeg sylfaenol (16-18)

  Gallwch chi brofi gallu eich myfyrwyr i gydbwyso hafaliadau, llunio fformiwlâu ïonig, ac ysgrifennu hafaliadau o destun gan ddefnyddio ein Starters for ten ar gyfer cymwyseddau cemeg sylfaenol.

 • School warning sign in welsh (Ysgol)

  Tri strategaeth i gefnogi dysgwyr dwyieithog

  Yr hyn y gallwch ei ddysgu gan athrawon gwyddoniaeth Cymreig

 • Image

  Spectroscopy in a Suitcase resource packs

  Use this material either alongside our Spectroscopy in a Suitcase scheme, or as a stand-alone resource to learn about spectroscopy. Cover the principles of spectroscopic techniques, and use real-life contexts to demonstrate their applications.

 • Image

  Water and hydrogels

  Challenge your students to answer the question: are we wasting water?

 • RES00002073-L

  Mission starlight

  The mission? To protect astronauts from the effects of harmful UV light