Adnoddau addysgu cemeg Cymraeg

Adnoddau a deunyddiau i’ch cefnogi i addysgu cemeg i fyfyrwyr ysgol cynradd ac uwchradd. Gan gynnwys arbrofion a strategaethau ymarferol ar gyfer addysgu.

A drawing on a blackboard of a glass beaker pouring out items associated with biology, chemistry and physics including different types of cells, a spring, a thermometer, elements from the periodic table and lab equipment

Cyflwyno’r achos dros un llwybr i lwyddiant gwyddoniaeth yng Nghymru

Mae’r system gwyddoniaeth TGAU tair haen yn cael ei lleihau i un haen yng Nghymru. Dyma pam mae’r RSC yn credu mai dyma’r peth iawn i’w wneud

Side view of Andrew Hallett smiling with a green background.

Uwch Wyddonydd Ymchwil a Datblygu, STG Aerospace

Mae Andrew yn datblygu marciau ar gyfer allanfeydd argyfwng awyrennau, i helpu i gadw teithwyr yn ddiogel. 

Dr Geertje Van Keulen is smiling in a laboratory filled with equipment and items, including petri dishes and pipettes.

Athro Cyswllt, Prifysgol Abertawe

Mae Geertje yn addysgu myfyrwyr prifysgol ac yn arwain y gwaith o ddatblygu deunyddiau sydd wedi’u creu o facteria.

Gemma smiling at the camera.

Rheolwr Datblygu Prosesau a Chynnyrch

Mae Gemma yn rheoli’r gwaith o gynhyrchu dur wedi’i araenu â thun a chromiwm o ansawdd uchel ar gyfer eitemau bob dydd sydd i’w cael mewn ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

 • Emma Withers in a laboratory smiling.

  Gwyddonydd pridd

  Mae Emma yn ymchwilio i’r cysylltiad rhwng newid yn yr hinsawdd a mwy o allyriadau nwyon tŷ gwydr o’r pridd.

 • Jill is sitting on some rocks, wearing sunglasses and smiling. There are hills in the background.

  Person cymhwysol, fferylliaeth

  Mae Jill yn sicrhau bod y meddyginiaethau y mae ei chwmnïau cleient yn eu darparu i’r cyhoedd yn cydymffurfio â safonau ansawdd a diogelwch a’u bod yn addas i’r diben.

 • Emma is standing in an outdoor office with equipment inside.

  Swyddog rheoli llygredd, Cyngor Abertawe

  Mae Emma yn gwarchod ein hiechyd a’r amgylchedd drwy fonitro lefelau llygryddion amgylcheddol yn y tir, yr aer a’r dŵr. Mae hi’n gosod yr amodau ar brosesau diwydiannol er mwyn lleihau faint o lygryddion sy’n cael eu rhyddhau.

 • Tom is inside a cave wearing a protective helmet.

  Uwch Guradur

  Mae Tom yn canfod y dirgelwch y tu ôl i greigiau a mwynau Cymru. 

 • Stephen and his son, Michael, are giving the thumbs up at the camera. Both are wearing London Marathon finisher T-shirts and medals.

  Cyfarwyddwr SIW Consultancy a Coalpit Welsh Cakes

  Mae Stephen yn cefnogi llawer o fusnesau i ddod yn gynaliadwy drwy ddefnyddio deunyddiau organig ar gyfer trin dŵr gwastraff. 

 • Jamie smiling with rocks and a stream in the background.

  Arbenigwr prosesau amgylcheddol, Tata Steel

  Mae Jamie yn gwella prosesau gwneud dur er mwyn lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

 • Colored inorganic salts in test tubes

  Sut mae ysgrifennu fformiwlâu ar gyfer cyfansoddion anfetel

  Gweithgaredd gwers ar ysgrifennu fformiwlâu ar gyfer cyfansoddion anfetel gyda thaflen i fyfyrwyr 

 • Photo of two electric cars plugged into a charging station

  Cyd-destunau cynaliadwyedd ar gyfer gwyddoniaeth gynradd

  Cyfle i ddarganfod sut i addysgu pynciau gwyddoniaeth ar gyfer y cwricwlwm drwy ddefnyddio cyd-destunau cynaliadwyedd. Mae ein gweoedd pynciau yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n datblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd a gwyddoniaeth.

 • An illustration of a compass with the Welsh flag in the centre

  Pam rydw i’n caru’r Cwricwlwm i Gymru 2022

  Dysgwch pam mae un athrawes yn croesawu’r daith i wireddu’r cwricwlwm newydd yng Nghymru

 • Photo of bicarbonate of soda, a teaspoon and a purple plastic glove

  Ymchwiliadau gwyddoniaeth cynradd

  Arbrofion syml a chyffrous i ennyn diddordeb dysgwyr mewn pynciau allweddol ym maes gwyddoniaeth cynradd, sy’n cynnwys sleidiau dosbarth, nodiadau dysgu ac arddangosiadau fideo.

 • Chemistry in curriculum for Wales image

  Cemeg yn y Cwricwlwm i Gymru – cynllunio cefnogaeth

  Canllawiau, gan gynnwys templed sgiliau ac enghraifft gwaith, i gefnogi athrawon gyda threfnu’r cwricwlwm a chynnydd ym Maes Dysgu ac Arbenigedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Cwricwlwm i Gymru, cam cynnydd 4.

 • AEArtboard 1AE

  Starters for 10: Sgiliau Pontio (16–18)

  Mae’r bennod bwysig hon yn ein cyfres Starters for ten yn rhoi sylw i’r canlynol: cymwyseddau cemeg, cymwyseddau mathemateg, a chymwyseddau ymarferol. Bydd yn helpu i wreiddio’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pontio i gyrsiau lefel uwch.

 • School warning sign in welsh (Ysgol)

  Tri strategaeth i gefnogi dysgwyr dwyieithog

  Yr hyn y gallwch ei ddysgu gan athrawon gwyddoniaeth Cymreig

 • Image

  Spectroscopy resource packs

  Use this material either alongside our Spectroscopy in a Suitcase scheme, or as a stand-alone resource to learn about spectroscopy. Cover the principles of spectroscopic techniques, and use real-life contexts to demonstrate their applications.

 • Image

  Water and hydrogels

  Challenge your students to answer the question: are we wasting water?

 • RES00002073-L

  Mission starlight

  The mission? To protect astronauts from the effects of harmful UV light