Adnoddau addysgu cemeg Cymraeg

Adnoddau a deunyddiau i’ch cefnogi i addysgu cemeg i fyfyrwyr ysgol cynradd ac uwchradd. Gan gynnwys arbrofion a strategaethau ymarferol ar gyfer addysgu.

Side view of Andrew Hallett smiling with a green background.

Uwch Wyddonydd Ymchwil a Datblygu, STG Aerospace

Mae Andrew yn datblygu marciau ar gyfer allanfeydd argyfwng awyrennau, i helpu i gadw teithwyr yn ddiogel. 

Dr Geertje Van Keulen is smiling in a laboratory filled with equipment and items, including petri dishes and pipettes.

Athro Cyswllt, Prifysgol Abertawe

Mae Geertje yn addysgu myfyrwyr prifysgol ac yn arwain y gwaith o ddatblygu deunyddiau sydd wedi’u creu o facteria.

Gemma smiling at the camera.

Rheolwr Datblygu Prosesau a Chynnyrch

Mae Gemma yn rheoli’r gwaith o gynhyrchu dur wedi’i araenu â thun a chromiwm o ansawdd uchel ar gyfer eitemau bob dydd sydd i’w cael mewn ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

Emma Withers in a laboratory smiling.

Gwyddonydd pridd

Mae Emma yn ymchwilio i’r cysylltiad rhwng newid yn yr hinsawdd a mwy o allyriadau nwyon tŷ gwydr o’r pridd.