Adnoddau addysgu cemeg Cymraeg

Adnoddau a deunyddiau i’ch cefnogi i addysgu cemeg i fyfyrwyr ysgol cynradd ac uwchradd. Gan gynnwys arbrofion a strategaethau ymarferol ar gyfer addysgu.

Colored inorganic salts in test tubes

Sut mae ysgrifennu fformiwlâu ar gyfer cyfansoddion anfetel

Gweithgaredd gwers ar ysgrifennu fformiwlâu ar gyfer cyfansoddion anfetel gyda thaflen i fyfyrwyr 

Photo of two electric cars plugged into a charging station

Cyd-destunau cynaliadwyedd ar gyfer gwyddoniaeth gynradd

Cyfle i ddarganfod sut i addysgu pynciau gwyddoniaeth ar gyfer y cwricwlwm drwy ddefnyddio cyd-destunau cynaliadwyedd. Mae ein gweoedd pynciau yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth sy’n datblygu sgiliau rhifedd, llythrennedd a gwyddoniaeth.

An illustration of a compass with the Welsh flag in the centre

Pam rydw i’n caru’r Cwricwlwm i Gymru 2022

Dysgwch pam mae un athrawes yn croesawu’r daith i wireddu’r cwricwlwm newydd yng Nghymru

Photo of bicarbonate of soda, a teaspoon and a purple plastic glove

Ymchwiliadau gwyddoniaeth cynradd

Arbrofion syml a chyffrous i ennyn diddordeb dysgwyr mewn pynciau allweddol ym maes gwyddoniaeth cynradd, sy’n cynnwys sleidiau dosbarth, nodiadau dysgu ac arddangosiadau fideo.

 • Chemistry in curriculum for Wales image

  Cemeg yn y Cwricwlwm i Gymru – cynllunio cefnogaeth

  Canllawiau, gan gynnwys templed sgiliau ac enghraifft gwaith, i gefnogi athrawon gyda threfnu’r cwricwlwm a chynnydd ym Maes Dysgu ac Arbenigedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Cwricwlwm i Gymru, cam cynnydd 4.

 • AEArtboard 1AE

  Starters for 10: Sgiliau Pontio (16–18)

  Mae’r bennod bwysig hon yn ein cyfres Starters for ten yn rhoi sylw i’r canlynol: cymwyseddau cemeg, cymwyseddau mathemateg, a chymwyseddau ymarferol. Bydd yn helpu i wreiddio’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pontio i gyrsiau lefel uwch.

 • School warning sign in welsh (Ysgol)

  Tri strategaeth i gefnogi dysgwyr dwyieithog

  Yr hyn y gallwch ei ddysgu gan athrawon gwyddoniaeth Cymreig

 • Image

  Spectroscopy in a Suitcase resource packs

  Use this material either alongside our Spectroscopy in a Suitcase scheme, or as a stand-alone resource to learn about spectroscopy. Cover the principles of spectroscopic techniques, and use real-life contexts to demonstrate their applications.

 • Image

  Water and hydrogels

  Challenge your students to answer the question: are we wasting water?

 • RES00002073-L

  Mission starlight

  The mission? To protect astronauts from the effects of harmful UV light