Adnoddau addysgu cemeg Cymraeg

Adnoddau a deunyddiau i’ch cefnogi i addysgu cemeg i fyfyrwyr ysgol cynradd ac uwchradd. Gan gynnwys arbrofion a strategaethau ymarferol ar gyfer addysgu.

An illustration of a compass with the Welsh flag in the centre

Pam rydw i’n caru’r Cwricwlwm i Gymru 2022

Dysgwch pam mae un athrawes yn croesawu’r daith i wireddu’r cwricwlwm newydd yng Nghymru

Photo of a balloon stretched over the rim of a bottle

Priodweddau nwyon, pwysedd aer a chwpanau gludiog

Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i edrych ar effaith gwres ar nwyon, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

Photo of honey running off a honey dipper back into the jar

Gludedd a rasio hylifau

Rhowch gynnig ar yr ymchwiliad hwn i gael dysgwyr i siarad am briodweddau gwahanol hylifau, gyda nodiadau manwl i athrawon, sleidiau dosbarth ac arddangosiad fideo.

Photo of bicarbonate of soda, a teaspoon and a purple plastic glove

Ymchwiliadau gwyddoniaeth cynradd

Arbrofion syml a chyffrous i ennyn diddordeb dysgwyr mewn pynciau allweddol ym maes gwyddoniaeth cynradd, sy’n cynnwys sleidiau dosbarth, nodiadau dysgu ac arddangosiadau fideo.