Rhowch gwis i’ch myfyrwyr ar eu cymwyseddau mathemateg

Mae’r Starters for ten hyn yn rhoi sylw i’r pynciau canlynol:

  • · aildrefnu hafaliadau
  • · BODMAS (trefn gweithrediadau)
  • · calcwlws maint (pennu unedau)
  • · mynegi rhifau mawr a bach
  • · ffigurau ystyrlon, lleoedd degol a thalgrynnu
  • · trosi unedau – hyd, màs, amser a chyfaint,
  • · molau a masau
  • molau a chrynodiadau.

Starters for ten: Sgiliau Pontio (16–18)